102 na 102 – finał

#ROHIS#NIW Wczoraj 19 DHSG “Zlotki” wykorzystała (podzielona na mniejsze grupy) ładną słoneczną pogodę na sfinalizowanie zadania hufcowego “102 na 102”. Zadanie to zapoczątkowaliśmy 11 listopada przy okazji rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Zadanie to było dofinansowane w ramach ROHIS/NIW.Przy okazji zrealizowaliśmy także tradycyjne “Przejście granicą państwową”, w ramach którego harcerska młodzież poznaje przebieg i oznakowanie granicy. Na koniec było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Udał nam się dzień