Harcerski Krąg Seniorów ZHP “Kotwica”

Przwodniczący:

hm. Antoni Lipiński