Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

dummy-person

phm. Agnieszka SMOLIŃSKA-GAŁDA


Wiceprzewodniczący

dummy-person

pwd. Sebastian SKRZYPEK


Członek Komisji

dummy-person

pwd. Maciej ZAJĄC