Kontakt

Adres

Hufiec ZHP Ziemi Wolińskiej
im. Marynarki Wojennej RP
ul. Żeromskiego 28
72-600 Świnoujście, skr. poczt. 239

Kontakt

Dom harcerza – tel. 603 878 709

Komendant Hufca- tel. 603 878 709

Internet: swinoujscie.zhp.pl
e-mail: swinoujscie@zhp.pl

Finanse

NIP: 851-30-10-025

Konto: 48 1240 3914 1111 0000 3087 5898