Komenda Hufca

Komendant
Hufca Ziemi Wolińskiej

dummy-personphm. Bożena Janta – Lipińska
E-Mail: komendant@swinoujscie.zhp.pl


Zastępca Komendanta Hufca
ds. Programu i Pracy z Kadrą

dummy-person

phm. Agnieszka Otocka


Skarbnik

dummy-person

hm. Jan Zastawny


Członek komendy

dummy-person

hm. Czesław Szelerski


Członek komendy

dummy-person

phm. Michał Dubina