Harcerski Klub Łączności “Horyzont” SP1ZZW

horyzont2

 


Siedziba Klubu:

ul. Matejki 43/127
72-600 Świnoujście

Spotkania klubowe w każdy piątek i sobotę o godzinie 18:00.

Kierownik Klubu
pwd. Daniel Siwiec (SQ1KSD)
tel. 533 121 318


Powstanie Harcerskiego Klubu Łączności „Horyzont” datuje się na październik 2005 roku. Pomysł zrodził się w głowie ówczesnego Komendanta Hufca Ziemi Wolińskiej Związku Harcerstwa Polskiego, dh hm. Marka Janta-Lipińskiego, który poprosił o założenie i pokierowanie klubem dh. Pawła Morańskiego. Wśród kolegów, żołnierzy Marynarki Wojennej i instruktorów harcerskich, dh. Paweł poszukuje sprzymierzeńców chętnych do pracy z młodzieżą i założenia klubu oraz zdaje egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i otrzymuje znak SQ1JGX. Pierwszymi członkami Klubu, którzy stanowili tak zwaną Grupę Założycielską byli:

● dh hm Marek Janta-Lipiński (znak CB – Stefan 1901)
● dh ćw Paweł Morański (znak CB – Stefan 3225, później SQ1JGX)
● kol. Andrzej W. (znak nasłuchowy – SP1-003-ZSF)
● kol. Aleksander K.

Jak widać wszyscy zawodowo lub hobbistycznie związani z radiem lub/i elektroniką. Siedzibą Klubu, była baza hufca ZHP, mieszcząca się nieopodal strzelnicy garnizonowej, przy ul. Rycerskiej. Miejsce to gwarantowało wyśmienite warunki antenowe, oraz zaplecze dydaktyczno-magazynowe. W pomieszczeniach dydaktycznych prowadzono nasłuchy na odbiornikach BOLHA (Wołna). Zawisła własnoręcznie wykonana antena – dipol półfalowy, który miał być wykorzystany do pracy w paśmie 80 metrów. Miał też stanąć w pełni stalowy maszt wysokości około trzydziestu metrów. Niestety w 2006 roku, władze miasta wydały polecenie opuszczenia terenu przez harcerzy i przekazania go Pierwsze pomieszczenia w bazie KH Dowództwu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Kiedy rozpoczęły się nie korzystne „ruchy” dotyczące możliwości utraty pomieszczeń, klubowicze rozpoczęli poszukiwania instytucji, która „przytuli” harcerzy z ich nietypowym hobby. Taką instytucją okazał Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, reprezentowany przez Pana mgr. Mariusza Fryskę. Przydzielono nam pomieszczenie (marzec 2006 roku), mieszczące się w piwnicy zarządzanego przez OSiR hotelu. Pomieszczenie to, dzięki sponsorowi i własnej pracy wyremontowaliśmy i przystosowaliśmy do radiowych warunków. Przez cały czas, szukaliśmy młodzieży i młodzieży „starszej” do pracy w klubie. W 2006 roku do Grupy Założycielskiej, dołączają dwie harcerski, z których jedna, dh. Magdalena Śmigielska w tym samym roku wyjeżdża na obóz organizowany przez Harcerski Klub Łączności „Zorza” i zdaje egzamin państwowy na uprawnienia radio operatorskie w służbie amatorskiej, otrzymując znak SQ1NDN. Mamy więc już dwie osoby w klubie z uprawnieniami państwowymi. Chcąc zarejestrować Klub w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i uzyskać znak dla Klubu potrzeba trzech operatorów. Wśród świnoujskich krótkofalowców nie ma chętnego do współpracy z harcerzami. Nowe znajomości zawierane na różnego rodzaju eskapadach krótkofalarskich sprawiły, że 2007 roku do klubowiczów dołącza kol. Bogdan G. SQ1GZG (Stargard Szczeciński), i w kwietniu 2007 roku Klub zostaje zarejestrowany w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i otrzymuje Pozwolenie Radiowe kategorii II wraz z zasugerowanym przez nas znakiem SP1ZZW (Z – klub harcerski hufca Z – ziemi W – wolińskiej). Tak więc pierwszymi operatorami odpowiedzialnymi byli:

● dh Paweł Morański SQ1JGX – kierownik radiostacji
● dh Magdalena Smigielska SQ1NDN – z-ca kierownika radiostacji
● kol. Bogdan G. SQ1GZG – operator odpowiedzialny

Pierwsze łączności w Klubie nawiązywane były na prywatnej radiostacji, przynoszonej na każde spotkanie. Kolejne imprezy harcerskie, na których zaistniało radio, oraz „propaganda” o klubie na falach eteru dały dzisiejszy obraz tego ciała statutowego Związku Harcerstwa Polskiego. Od pierwszej edycji GlobalSET (Global Simulated Emergency Test) w listopadzie 2007 roku, klub bierze czynny udział w każdej edycji tych ćwiczeń łączności kryzysowych. Łączności tego rodzaju, jaki udzielanie pierwszej pomocy, stały się niejako specjalnością klubu. Po udziale w pierwszej edycji GlabalSET-u, urósł apetyt na kolejne pasma amatorskie. W czerwcu 2008 roku, Paweł SQ1JGX podwyższa uprawnienia do kategorii I, oraz prosi Leszka SP1NL o współpracę w klubie. Od sierpnia 2008 roku, klub posiada Pozwolenie Radiowe kategorii I (najwyższe możliwe do uzyskania w kraju) a operatorami odpowiedzialnymi zostają:

● dh Paweł Morański SQ1JGX – kierownik radiostacji
● dh Magdalena Śmigielska SQ1NDN – operator odpowiedzialny
● kol. Leszek Brancewicz SP1NL – operator odpowiedzialny

Od października 2008 roku, funkcję zastępcy kierownika radiostacji pełni kol. Tomasz Rzepecki SP1WSX, który pełni tą funkcję do dziś. W roku 2012 nastąpiła zmiana kierownika klubu. Po rezygnacji dh Pawła z pełnienia tej funkcji, objął ją dh Daniel Siwiec SQ1KSD.  W między czasię klub rozpoczął pracę nad nowymi projektami. Został utworzony przemiennik cyfrowy SR1UVH (op. odpowiedzialny kol. Tomasz SP1WSX. Rozpoczęły się pracę nad stacją pogodową SR1PSF (op. odpowiedzialny kol. Daniel SQ1KSD). W 2013 została odnowione Pozwolenie Radiowe. Nowa maksymalna moc wyjściowa nadajnika wynosi teraz 500W. Operatorami odpowiedzialnymi aktualnie są:

 • dh Daniel Siwiec SQ1KSD – kierownik radiostcji
 • kol. Tomasz Rzepecki SP1WSX – zastępca kierownika radiostacji
 • kol. Dariusz Leszczyna SP1FTI – operator odpowiedzialny

W październiku 2015 Klub organizuje Jamboree on the Air (JOTA) w Szczecinie w budynku Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Wtedy też dochodzi do zmian kadrowych:

 • pwd. Daniel Siwiec SQ1KSD – kierownik radiostacji
 • pwd. Patrycja Zawisza SP1LAS – zastępca kierownika radiostacji
 • kol. Tomasz Rzepecki SP1WSX – operator odpowiedzialny
 • kol. Dariusz Leszczyna SP1FTI – operator odpowiedzialny

Dziś Klub zrzesza wiele osób, zrzeszonych i nie zrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego. Spotkania klubowe odbywają się w każdy piątek i sobotę o godzinie 18, na których wymieniane są doświadczenia techniczne, prowadzone prace techniczne zmierzające np. do uruchomienia odbiornika fal krótkich, czy robione doświadczenia budowanych przez Kolegów anten.
We wrześniu  2016 roku podczas Zlotu Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP “Wyzwolić Kolory” zorganizowaliśmy zajęcia na których popularyzowaliśmy krótkofalarstwo i harcerską łączność.

Dzięki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Słowianin” pozyskaliśmy nowe radio   YAESU FT-891, a także dwa radia ręczne Baofeng UV-5r. W ramach cyklu zajęć z zakresu elektroniki stworzyliśmy na 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 3 przepiękne pulsujące serca które zostały przekazane na aukcje.

10 czerwca 2017 r skład kadry klubu ponownie ulega zmianie:

 • pwd. Patrycja Zawisza SP1LAS – kierownik klubu
 • pwd. Daniel Siwiec SQ1KSD – zastępca kierownika klubu
 • kol. Tomasz Rzepecki SP1WSX – operator odpowiedzialny
 • kol. Dariusz Leszczyna SP1FTI – operator odpowiedzialny

5 lutego 2018 r. pwd. Daniel Siwiec SQ1KSD ponownie został kierownikiem klubu.