COVID-19 – pomagamy

Od 18 marca 2020 r. pomogliśmy już 178 razy.

Drodzy Mieszkańcy Świnoujścia. Jeden z punktów Prawa Harcerskiego mówi: Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. Od stulecia harcerstwo jest ruchem, który uczy odpowiedzialności za siebie i innych.

Stojąc w obliczu epidemii koronawirusa pełnoletni członkowie Związku Harcerstwa Polskiego już od kilku dni podejmują służbę starając się pomagać tym, którzy pomocy wymagają. Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na osobach starszych, z wielu względów niesamodzielnych, które potrzebują wsparcia m.in. w zrobieniu zakupów czy realizowaniu recept w aptece.

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi harcerskimi seniorami. Jesteśmy też otwarci na mieszkańców naszego miasta.

Jeśli macie Państwo w swoim sąsiedzkim otoczeniu takich seniorów, którzy wymagają wsparcia, to prosimy o kontakt z nami.

W Hufcu Ziemi Wolińskiej ZHP grupę wsparcia dedykowaną seniorom tworzą dorośli harcerscy instruktorzy.

Kontakt do Koordynatora – hm. Marek Niewiarowski 696-466-285

Ważne telefony

  • 800 190 590 – numer infolinii NFZ dotyczącej podejrzenia zakażenia koronawirusem

  • 91 321-24-94 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świnoujściu
    694-493-765 – telefon alarmowy

  • 91 322 00 08 Wydział Zarządzania Kryzysowego