Komenda Hufca

Pełnomocnik Komendanta
Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

hm. Marek Niewiarowski
E-Mail: komendant@swinoujscie.zhp.pl


Zastępca Komendanta Hufca
ds. Organizacyjnych

pwd. Tomasz Rychłowski

 


 

Skarbnik

dummy-person

hm. Jan Zastawny


Kwatermistrz

dummy-person

hm. Czesław Szelerski

 


Członek Komendy

dummy-person

pwd. Sebastian Skrzypek

Dodaj komentarz