Harcerski Krąg Seniorów ZHP „Kotwica”

Przwodniczący:

hm. Antoni Lipiński