Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

dummy-person

hm. Iwona Postulka


Wiceprzewodniczący

dummy-person

pwd. Maciej Zając


Członek Komisji

dummy-person

phm. Bożena Górska