Komisja Historyczna

Przewodniczący Komisji

dummy-person

phm. Robert Otocki

historia@swinoujscie.zhp.pl


Zastępca przewodniczącego komisji

dummy-person

hm. Marek Janta-Lipiński


Członek Komisji

dummy-person

pwd. Tadeusz Goliński


Członek Komisji

dummy-person

pwd. Tomasz Rychłowski