1 procent

 Wykaz jednostek

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA HUFCA ZIEMI WOLIŃSKIEJ ZHP

1% Twojego podatku = nowe szanse i korzyści dla nas J

Kolejny raz możecie Państwo samodzielnie zdecydować o przeznaczeniu części swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto przekazać 1% na ZHP!

Dlaczego warto?

Przyjaźń, integracja i współpraca – to wszystko można znaleźć w harcerstwie. W erze Internetu i telewizji powstały przed ponad stu laty skauting nadal trafia w potrzeby młodych ludzi. Może właśnie dlatego, że bez względu na kolor skóry, czy religie pozwala budować więzi braterstwa i zdobywać umiejętności na całe życie. To właśnie z szeregów harcerskich wychodzą aktywni i odpowiedzialni obywatele, wychowani w duchu pracy nad sobą, braterstwa i służby.

Prosimy – dajcie Państwo szansę kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży w harcerskich mundurach pełnić służbę na co dzień! 1% to niedużo, ale może zadecydować o naszym przyszłym losie. 1% zainwestowany w nas, przyniesie efekty wychowawcze pozwalające ukształtować dobrych  obywateli i patriotów, którzy swoją pasję mogli rozwinąć w harcerstwie.

Początek roku to okres rozliczeń podatkowych za rok ubiegły. Każdy z podatników, o których mowa poniżej ma możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów naszego Hufca prosimy aby Państwo wsparli działalność wychowawczą prowadzoną przez Hufiec Ziemi Wolińskiej ZHP w Świnoujściu oraz wszystkie podległe jednostki organizacyjne.

Bez Waszej pomocy trudniej będzie nam działać, ale z Waszą pomocą możemy swoim działaniem objąć jeszcze jedno dziecko więcej, dać mu alternatywę, wskazać dobrą drogę do dorosłości!

Kto może przekazać 1% podatku OPP?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku
 • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Co dzieje się z przekazanymi nam środkami z 1%?

 • dofinansujemy śródroczną pracę z dziećmi gromad zuchowych, drużyn harcerskich i innych jednostek organizacyjnych,
 • dofinansujemy imprezy programowe (rajdy, biwaki, konkursy itp.) we wszystkich pionach wiekowych
 • wyszkolimy kadrę instruktorską, bo dobrze wyszkolona kadra jest gwarantem bezpieczeństwa Waszych dzieci,
 • wyremontujemy lub zakupimy niezbędny sprzęt kwatermistrzowski,
 • zakupimy materiały programowe do pracy śródrocznej,
 • przygotowujemy nowe programy wychowawcze adresowane do lokalnej społeczności,
 • przeznaczamy na inne działania, zmierzające do lepszego wychowania zrzeszonych w naszym hufcu dzieci.

Jak można przekazać 1% podatku ?

Dokonać można tego na dwa sposoby:

 • Sposób tradycyjny – ręczne wypisanie deklaracji podatkowej PIT,
 • Sposób elektroniczny – za pomocą darmowego formularza, który można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

PRZEKAZANIE 1% – KROK PO KROKU

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

Informację o treści „Celu szczegółowego”, czyli konkretnej jednostki harcerskiej, znajdziecie Państwo na dole informacji.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000278582.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

KROK 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku, np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Cel szczegółowy – wykaz jednostek Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP

34 Drużyna Harcerskiej „Orlęta”0614

Nazwa jednostki Kod jednostki
Komenda Hufca 0600
3 DH „Gryfy Wolińskie” w Wolinie 0601
7 GZ „Słoneczne Kamyki” w Kamieniu Pomorskim 0602
14 DH im. Tadeusza Zawadzkiego w Świnoujściu 0603
19 DHSG „Zlotki” im. Bohaterów Korpusu Pogranicza w Świnoujściu 0604
20 ŚDSH „Szare i Wilki” im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Świnoujściu 0605
26 GZ „Leśne Elfy” w Świnoujściu 0606
40 WDH im. Arenda Dickmanna w Świnoujściu 0607
44 GZ „Pracowite Pszczółki” w Międzyzdrojach 0608
Harcerski Krąg Seniora „Kotwica” w Świnoujściu 0609
Harcerski Klub Łączności „Horyzont” w Świnoujściu 0610
Harcerski Klub Medialny „Horyzonty” w Świnoujściu 0611
Poczta Harcerska przy Komendzie Hufca w Świnoujściu 0612
Harcerski Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropla życia” w Świnoujściu 0613
34 Drużyna Harcerska „Orlęta” 0614
63 Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” 0615
24 Międzyzdrojska Drużyna Starszoharcerska „Feniksy” 0616

∧∧ – góra